Miyerkules, Enero 11, 2012

Pamanahong Papel


ANG PAMANAHONG PAPEL

Pamanahong Papel – isang uri ng papel-pampananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko.  Ito ay kadalasang kulminasyon ng mga pasulat na Gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa.  Tinatawag din itong term paper.
BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL

MGA PAHINANG PRELIMINARI O FRONT MATTERS

a)      Fly Leaf 1 ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel.  Walang nakasulat sa pahinang ito sa madaling salita blangkong papel ito.

b)      Pamagating Pahina -  ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel.  Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang gumawa at komplesyon.  Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito.

c)       Dahong Pagpapatibay – ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel.

d)      Pasasalamat o Pagkilala -  tinutukoy rito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pananaliksik gayo’y nararapat na pasalamatan.

e)      Talaan ng Nilalaman -  nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

f)       Talaan ng Talahanayan o graf -  nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

g)      Fly Leaf 2 – isang blangkong papel o pahina bago ang katawan ng pamanahong papel.

KABANATA 1.  ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

a)      Ang Panimula o Introduksyon
                >ay isang maikling talataang kinapapalooba n ng pangkalahatang pagtalakay ng paksa ng
pananaliksik.

b)      B. Layunin ng Pag-aaral
> inilalahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral.
                >Tinutukoy din dito ang mga ispesifik na suliranin na nasa anyong patanong.

c)        Kahalagahan ng Pag-aaral
 > inilalahad ang signifikans ng pagsasagawa ng pananaliksik ng paksa ng pag-aaral.  Inilalahad
dito kung sino ang makikinabang sa nasabing pag-aaral.

d)      Saklaw at Limitasyon
                      >tinutukoy ang simula at hangganan ng pananaliksik

e)      Definisyon ng mga Terminolohiya
                >ang mga katawagang makailang ginamit sa pananaliksik at ang bawat isa’y binigyan ng
kahulugan.  Maaaring itong:
                Operational na Kahulugan – kung paano ito ginamit sa pananaliksik
                Conceptual na Kahulugan – istandard na kahulugan. Makikita sa diksyunaryo.KABANATA II: MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ø          tinutukoy ang mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng
pananaliksik
Ø         tukuyin ang bago o nailimbag sa loob ng huling sampung taon.
Ø         gumamit ng pag-aaral at literaturang lokal at dayuhan.

KABANATA III: DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

a. Disenyo ng Pananaliksik – nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. Para sa inyong pamanahong-papel, iminumungkahi ang pinasimple na, deskriptiv-analitik na isang disenyo ng pangangalap ng mga datos at imformasyon hinggil sa mga salik o factors na kaugnay ng paksa ng pananaliksik.

b. Respondente – tinutukoy kung ilan sila at paano at bakit sila napili sa sarvey.

c. Instrumento ng Pananaliksik – inilalarawan ang paraang ginagamit ng pananaliksik sa pangangalap ng mga datos at imformasyon. Iniisa-isa rin ang mga hakbang na kanyang ginawa at kung maari, kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang.

d. Tritment ng mga Datos – inilalarawan kung anong istatistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailalarawan.  Dahil ito’y isang pamanahong-papel lamang, hindi kailangang gumamit ng mga kompleks na istatistikal tritment. Sapat na ang pagkuha ng porsyento o bahagdan matapoos mai-tally ang mga kasagutan sa kwestyoneyr ng mga respondente.

KABANATA IV: PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS

       Sa kabanatang ito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grafik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.

KABANATA V:  LAGOM, KONKLUSYON at REKOMENDASYON

a)      Lagom -  Dito binubuod ang mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensivong tinatalakay sa kabanata III.

b)      Konklusyon  - Ito ay mga inferenses, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at informasyong nakalap ng mananaliksik.

c)       Rekomendasyon - Ito ay ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o naatuklasan sa pananaliksik.

MGA PANGHULING PAHINA

       Ang Listahan ng Sanggunian ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong papel.

       Ang Apendiks ay tinatawag ding Dahong-Dagdag. Maaaring ilagay o ipaloob dito ang mga liham, formularyo ng evalwasyon, transkripsyon ng intervyu, sampol ng sarvey-kwestyoneyr, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping, at kung anu-ano pa.


Source:

Bernales, Rolando, Atienza, Glecy, Talegon, Vivencio Jr., at Rovira, Stanley. 2006.  Kritikal na Pagbasa at
Lohikal  na Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Valenzuela City: Mutya Publishing Hiuse Inc.